Tehnologii Web - Modulul 1 necesita un numar redus de cunostiinte initiale.

Singura cerere este experienta la nivel de incepator cu un limbaj de programre (c , c++ , pascal ,etc):
- structuri repetitive : while , for .
- structuri conditionale : if , else , case
- declarare de variabile , tipuri de date (int, char ,etc)
- declaratii si apeluri de functii

De exemplu implementare unui bubble sort (sortarea elementelor unui sir folosind metoda bulelor) ar atinge toate punctele mai sus mentionate.

La curs se vor invata 2 limbaje bazate pe c++ : JavaScript si PHP si notiunile de baza enuntate mai sus se vor presupune cunoscute.

Instructor Mihai Oaida