Mai jos sunt prezentate principalele subiecte de la cele 8 sedinte

1. xml/xsl

xml - baze
xml - cdata , comments ,processing instruction
xml - entitati , namespace-uri , encoding-uri
xml si css
DTD
SVG
xsl - baze
xsl - value-of , for-each ,sort , if , when
xpath - baze

2. xslt/xpath

Xslt
Template-uri:arhitectura,parametri,apelare
Variabile
Metode output
Import fisiere

Xpath
Legaturi intre elemente
Selectori
Axe
Operatori
Functii

3. javascript - notiuni teoretice

Obiecte
Sintaxa (try, catch, prototype,eval)br/> DOM
Evenimente

4. javascript - aplicatii

AJAX
Editoare WYSIWYG
Librarii (jQuery, Prototype, Scriptaculous)

5. baze de date - normalizare si proiectare

Structura unei baze de date
Semantica datelor si relatiile dintre ele
Normalizarea
Formele normale 1NF , 2NF, 3NF
Exemplu

6. Sql avansat

Tabele
Indecsi
Foreign key-uri
Triggere
VIEWS
Comenzi sql avansate
JOIN-uri
DESCRIBE

7. Limbajul PHP si procesari XML

Variabile si Array-uri
Functii
OOP
Exceptii
Procesare xml-uri

8. Notiuni source control, framework-uri

organizarea codului
unelte de versionarea codului
aplicatii cu SVN
template-ing, aplicatii pe SMARTY
ORM(Object-relational mapping), aplicatii pe PEAR DB_DataObject
arhitecrura MVC, aplicatii pe CAKE PHP
Instructor Mihai Oaida